Πως Δουλεύουμε

αλήθειες για

ένα χώρο σχεδιασμένο από την Alvarium

Υποστηρίζουμε ότι τα σχολεία και τα πανεπιστήμια όπως τα ξέρουμε σήμερα θα εκλείψουν. Όλη αυτή η φιλοσοφία πως η εκπαίδευση πρέπει να λαμβάνει χώρα σε ένα συγκεκριμένο, αυστηρά δομημένο περιβάλλον θα ξεπεραστεί. Οι χώροι μάθησης, θα είναι διαφορετικοί. Θα προωθηθούν συγκεκριμένα είδη διάδρασης που θα θυμίζουν περισσότερο την αρχαία ελληνική Αγορά παρά τα εκκλησιαστικά σχολεία του μεσαίωνα.

δημιουργικότητα

Η παραδοσιακή αίθουσα διαλέξεων με τον μαύρο ή άσπρο πίνακα και τον καθηγητή στο μπροστά μέρος αφήνει ελάχιστο ή και καθόλου χώρο για δημιουργικότητα. Η δημιουργικότητα χρειάζεται χώρο και κινητικότητα όπως μπορεί κανείς να δει σε μία νεοφυή επιχείρηση ή ένα σύγχρονο χώρο γραφείων.

ευελιξία

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να αντιληφθούν πως η ευελιξία και ποικιλία συνδυασμένη με την παιδαγωγία, την τεχνολογία και τον χώρο προωθούν την μάθηση σε ένα ενεργό μαθησιακό περιβάλλον. Επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε ζωντανά και ευέλικτα εκπαιδευτικά οικοσυστήματα.

σύμπλεξη

Στόχος μας είναι να αλλάξουμε το εκπαιδευτικό περιβάλλον. Θέλουμε όσους εμπλέκονται στη διαδικασία της εκπαίδευσης να αλληλοσυνδέονται ουσιαστικά. Η τάξη του αύριο θα είναι πολύ διαφορετική από ότι βλέπουμε σήμερα. Αλλά, αυτό δε σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι θα δούμε τους μαθητές σπίτι τους να συμμετέχουν στη διαδικασία από φορητούς υπολογιστές.

ροή

Η πληροφορία πρέπει να μπορεί να ρέει από τον ένα μαθητή στον άλλο, από τους εκπαιδευτικούς στους μαθητές και από τους μαθητές στον πίνακα. Πρέπει να μπορούν να την συλλάβουν ή να την αλλάξουν. Αυτό έχει νόημα και για τους μαθητές και για τους εκπαιδευτικούς.

Η Διαδικασία της Alvarium

1

Η ομάδα μας συναντάται με εκπροσώπους τους εκπαιδευτικού σας οργανισμού και συζητά τη φιλοσοφία, το όρομα και τους στόχους σας ώστε να καταλάβουμε τι είδους περιβάλλον θα σας βοηθήσει να πετύχετε τους στόχους σας.

2

Μελετάμε κάθε έργο εξατομικευμένα και καταθέτουμε μία ολιστική πρόταση για τον οργανισμό σας.

3

Συζητάμε μαζί σας και οριστικοποιούμε τον σχεδιασμό του έργου.

4

Μετά τη συμφωνία μας, η Alvarium μεταμορφώνει το περιβάλλον εκπαίδευσης του οργανισμού σας σε ένα μοντέρνο, ζωντανό χώρο.

Scroll to Top
info@atwa.gr