Μεταχειρισμένος Εξοπλισμός στην Εκπαίδευση

Διαπιστώνεται συχνά πως πολλοί εκπαιδευτικοί οργανισμοί καταφεύγουν στην λύση του μεταχειρισμένου εξοπλισμού κατά τη διαμόρφωση του χώρου τους. Αυτό παρατηρείται κυριώς σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης ή ξένων γλωσσών. Η επιλογή του μεταχειρισμένου εξοπλισμού αποσκοπεί συνήθως στην μείωση των δαπανών που απαιτούνται για την διαμόρφωση του χώρου.

 

Γιατι να μην επιλέξετε μεταχειρισμένο εξοπλισμό

 

Αντικειμενικά, η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού μειώνει όντως το αρχικό κόστος της επένδυσης που απαιτείται για την λειτουργία ενός εκπαιδευτικού οργανισμού. Ωστόσο, μακροπρόθεσμα η αρχική εξοικονόμηση χρημάτων δεν φαίνεται να αποτυπώνεται ξεκάθαρα. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός μπορεί να αποδειχθεί και επιζήμια επιλογή.

Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι που τεκμηριώνουν τον παραπάνω ισχυρισμό. Ο πρώτος έγκειται στο γεγονός πως ο εκπαιδευτικός εξοπλισμός είναι αντικείμενο έντονης καθημερινής χρήσης. Πέρα από την συχνότητα της χρήσης, η φύση αυτής είναι επίσης εντονότερη συγκριτικά με τον εξοπλισμό ενός άλλου επαγγελματικού χώρου. Και αυτό καθώς οι τελικοί χρήστες είναι μαθητές/μαθήτριες. Συνεπώς, είναι μεγαλύτερος και αμεσότερος ο βαθμός φθοράς που προκαλείται στον εξοπλισμό. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την έλλειψη εγγυήσεων και after sales service μπορεί να οδηγήσει αθροιστικά σε μεγαλύτερες δαπάνες από ότι αν ο εξοπλισμός είχε αγοραστεί από εξειδικευμένο προμηθευτή εξ αρχής.

Πέρα όμως από τις οικονομικές μεταβλητές που παρουσιάστηκαν, η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού έχει και άλλες συνέπειες. Διότι ο χώρος μάθησης θα αποτελείται από είδη που προοριζόταν αρχικά για μία άλλη εκπαιδευτική δομή. Συνεπώς, από αισθητικής και χωροταξικής άποψης ενδέχεται να μην είναι ο κατάλληλος για τον χώρο όπου καταλήγει. Παράλληλα, ενδέχεται ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός να μην βοηθά αποτελεσματικά στην εκπλήρωση του εκπαιδευτικού στόχου του νέου χώρου μάθησης.

Η ομάδα μας κατά την διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού χώρου μελετά τόσο τα χωροταξικά και αισθητικά ζητήματα όσο και την εκπαιδευτική στόχευση. Με την ολοκλήρωση της μελέτης, καταθέτει πλήρεις προτάσεις στον ιδιοκτήτη ή την διοίκηση του εκπαιδευτικού οργανισμού. Οι προτάσεις αυτές θα ανταποκρίνονται πλήρως σε όλες τις κατηγορίες των αναγκών του χώρου και του οργανισμού. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται χωρίς χρέωση με στόχο να βοηθήσουμε την επιλογή για έπιπλα εκπαιδευτικών χώρων.

Scroll to Top
info@atwa.gr