Πως η Καρέκλα Μαθητή Επηρεάζει τη Στάση Σώματος

Η σχολική σταδιοδρομία είναι μία περίοδος στη ζωή των παιδιών ιδιαίτερα ευαίσθητη για πολλούς λόγους. Ένας από τους σημαντικότερους είναι το γεγονός πως κατά την περίοδο αυτή συντελούνται σημαντικές μυοσκελετικές διαμορφώσεις στο σώμα του παιδιού. Γι’ αυτό, η καρέκλα μαθητή θα πρέπει να έχει τις κατάλληλες προϋποθέσεις προκειμένου να ευνοήσει τη σωστή στάση σώματος. Η χρονική ένταση της εκπαιδευτικής διαδικασίας την καθιστά την πρώτη στιγμή στη ζωή του παιδιού όπου ασκείται σημαντικό φορτίο στην σπονδυλική του στήλη. Το φορτίο αυτό οφείλεται στο χρονικό διάστημα που δαπανά στην καρέκλα μαθητή. Η θέση αυτή δεν είναι η φυσική στάση του σώματος και κατά συνέπεια, είναι επιβλαβής για την υγεία.

Πως η Alvarium εξασφαλίζει μια ποιοτική καρέκλα μαθητή

Αυτός είναι συνοπτικά ο λόγος, που η ομάδα της Alvarium, μελετά τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει η καρέκλα μαθητή. Έχει μία πολύ αυστηρή πολιτική ως προς την επιλογή των καθισμάτων που διαθέτει στα προϊόντα της. Ένα κάθισμα που διαθέτει τα απαραίτητα ορθοπεδικά χαρακτηριστικά, βοηθά στη μείωση του κλονισμού στο μυοσκελετικό μας σύστημα.

Οι καρέκλες που πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις, εστιάζουν από την κατασκευή τους στη διόρθωση της στάσης. Πολλές φορές, είναι λιγότερο άνετα από ένα λιγότερο κατάλληλο κάθισμα καθώς οδηγούν τον χρήστη στο να έχει τη σωστή στάση του σώματος. Ωστόσο, η άνεση και η σωστή στάση του σώματος μπορούν να συνδυαστούν.

Η ανάγκη για την ικανοποίηση αυτών των χαρακτηριστικών στα έπιπλα για εκπαιδευτικούς χώρους οφείλεται στο γεγονός πως οι μαθητές όλων των ηλικιών έχουν ιδιαίτερα περιορισμένη κινητικότητα. Τόσο κατά τη διάρκεια του μαθήματος όσο και μετά από αυτό, όπου παρακολουθούν φροντιστηριακά μαθήματα ή μελετούν στο σπίτι. Αν σε όλους αυτούς τους χώρους μάθησης, τα καθίσματα που χρησιμοποιούν είναι ακατάλληλα, τότε οι μαθητές και οι μαθήτριες θα λαμβάνουν μία ακανόνιστη στάση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η σπονδυλική στήλη των μαθητών και μαθητριών να αντιμετωπίζει ένα μεγάλο φορτίο.

Είναι επίσης άξιο αναφοράς πως πέρα από το κάθισμα, πρέπει να γίνεται προσεκτική μελέτη της διάταξης της σχολικής αίθουσας ή της αίθουσας φροντιστηρίου. Ο λόγος που είναι αναγκαία αυτή η μελέτη είναι πως η αδυναμία του μαθητή ή της μαθήτριας να έχει οπτική επαφή με τον/την εκπαιδευτικό και η προσπάθεια αποκατάστασης της οπτικής επαφής, είναι ένα από τα βασικότερα αίτια που οδηγούν σε κακή στάση σώματος. 

 

Βασικές προϋποθέσεις για σωστή στάση σώματος

καρέκλα μαθητή

Η καρέκλα μαθητή, οφείλει να σχηματίζει (μέσω της κατασκευής της) μία επίπεδη γραμμή στην σπονδυλική στήλη. Αυτή η στάση θα συμβάλλει τόσο στην υγεία του μυοσκελετικού συστήματος αλλά και στην σωστή ροή οξυγόνου προς τα πυελικά όργανα. Επιπλέον, είναι ουσιώδες το κάθισμα να επιλέγεται με βάση την ηλικιακή κατηγορία των μαθητριών και μαθητών. Ή να έχει την δυνατότητα εύκολης προσαρμογής στις σωματικές παραμέτρους αυτών.

Τέλος, η καρέκλα μάθησης θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από πολύ ανθεκτικά υλικά. Τόσο η έδρα και η πλάτη του καθίσματος όσο και ο σκελετός του. Η ανθεκτικότητα  αυτή εγγυάται πως το κάθισμα δεν θα μεταβληθεί από την ιδιαίτερα έντονη χρήση που του ασκείται. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, πως θα διατηρήσει τα χαρακτηριστικά του και θα υποστηρίζει σωστά την στάση του σώματος. Μια μικρή μεταβολή στον σκελετό ή σε ένα άλλο τμήμα του καθίσματος μπορει να επηρεάσει σημαντικά την δυνατότητα του αυτή.

 

Η ομάδα μας μελετά προσεκτικά κάθε είδος που εντάσσεται στα προϊόντα μας πριν το προτείνει στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Συστήνει επίσης σε όλους τους φορείς εκπαίδευσης αλλά και στους γονείς να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην καρέκλα μαθητή ή της μαθήτριας στο σχολείο, στο φροντιστήριο ή το σπίτι αλλά και στη διαρρύθμιση της σχολικής αίθουσας.

Η εταιρεία μας προσφέρει χωρίς χρέωση την μελέτη όλων αυτών των παραγόντων αλλά και πολλών άλλων εκπαιδευτικών παραγόντων. Τέλος, σας καταθέτει αναλυτική πρόταση διαμόρφωσης του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για τον οργανισμό σας.

Scroll to Top
info@atwa.gr