Φιλοσοφία &

Αξίες

η φιλοσοφία μας

Τις τελευταίες δεκαετίας, η κοινωνία και η οικονομία έχουν υποστεί βαθιές αλλαγές. Όχι μόνο σε όρους δομής αλλά και σε όρους αναγκών. Αυτές οι αλλαγές αντανακλώνται στα μέλη τους. Τους ανθρώπους.

Ως φυσική συνέπεια, η εκπαίδευση πρέπει να αλλάξει έτσι ώστε να εμφορίζει τα απαραίτητα εφόδια για τις κοινωνίες μας. Κυβερνήσεις, εκπαιδευτικοί και διαμορφωτές της κοινής γνώμης αντιλογούν για τον τρόπο που φαντάζονται και διαμορφώνουν τις σχολικές αίθουσες ώστε να υπερκεράσουν τα εμπόδια, να αναπτύξουν εμπιστοσύνη και να προετοιμάσουν τους μαθητές για το μέλλον.

Ο κόσμος χρειάζεται ανθρώπους που επιλύουν δύσκολα, πολύπλοκα προβλήματα. Δεν μπορούμε να τα λύσουμε στην απομόνωση. Πρέπει να ενώσουμε τους ανθρώπους. Να προωθήσουμε την αλληλεπίδρασή τους.

Η εκπαίδευση, ως το εναρκτήριο λάκτισμα στην κοινωνική πορεία του ατόμου, έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία.

Η Alvarium ιδρύθηκε για να συνδράμει τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς στο να δημιουργήσουν αποτελεσματικά, εμπνευσμένα μαθησιακά περιβάλλοντα. Χώρους που θα παρέχουν τα εργαλεία και την τεχνολογία για την υποστήριξη της πρακτικής προσέγγισης στην μάθηση.

Προσαρμοστικότητα, ενσυναίσθηση, παγκόσμια επαγρύπνηση, δημιουργικότητα, καινοτομία. Αυτές είναι ικανότητες που οι κοινωνία και η αγορά εργασίας αναζητά. Η απλή μετάδοση πληροφοριών δεν μπορεί πλέον να χαρακτηρίζει τα εκπαιδευτικά μας συστήματα. Οφείλουμε να εστιάσουμε την εκπαίδευση στην διάδραση μεταξύ των ανθρώπων και στην καλλιέργεια των ικανοτήτων που χρειάζονται από το διαφορετικό κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσουμε δραστηριότητα. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Υπάρχουμε για να παρέχουμε αυτό το περιβάλλον που θα επιτρέψει στην εκπαίδευση να εκπληρώσει την ανανεωμένη κοινωνική αποστολή της.

οι αξίες μας

1.

Καινοτόμος Σκέψη

Η ίδια η ύπαρξή μας βασίζεται στην καινοτόμο σκέψη γύρω από την μετατροπή της παραδοσιακής διάταξης κάθε εκπαιδευτικού χώρου.

Ευελιξία. Κάθε χώρος είναι χώρος εκπαίδευσης.

Φανταζόμαστε ξανά αυτούς τους χώρους. Αξιοποιούμε κάθε ανεπίσημο, κοινόχρηστο χώρο ως ένα φιλικό εκπαιδευτικό πυρήνα. Κάθε χώρος είναι χώρος εκπαίδευσης.

2.

3.

Ποιότητα

Η Alvarium παρέχει μία ποικιλία επιλογών, επικεντρωμένη στην ποιότητα των υλικών και του τελικού προϊόντος. Επιλέγουμε τους προμηθευτές μας για την εξειδίκευσή τους σε κάθε τμήμα προϊόντος ή προϊόν που παράγουν για εμάς. Η υψηλή ποιότητα πρώτων υλών και τα ποιοτικά, πιστοποιημένα τελικά προϊόντα είναι οι δύο πυλώνες που μας συνδέουν. Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην τήρηση των διεθνών και ευρωπαϊκών προδιαγραφών ποιότητας.

Εξατομικευμένη Προσέγγιση

Διαμορφώνουμε τον χώρο σας μαζί σας. Συνδυάζουμε τις ανάγκες σας με την τεχνογνωσία της ομάδας μας στην εκπαιδευτική διαδικασία και προσαρμόζουμε τα προϊόντα μας ανάλογα με τις απαιτήσεις του χώρου και των αναγκών σας. Η ικανότητά μας αυτή, προσδίδει επιπρόσθετη αξία στις προσφερόμενες λύσεις μας.

4.

5.

Βιωσιμότητα

Επενδύουμε σε καινοτόμες μεθόδους, φιλικές προς το περιβάλλον όσο επενδύουμε και στην αρτιότητα των προϊόντων μας. Οι υπηρεσίες, τα προϊόντα και οι προμηθευτές μας είναι πιστοποιημένοι για την περιβαλλοντική διαχείριση και τα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Ο πυρήνας της ύπαρξής μας βασίζεται στην κοινωνική ανάγκη για αναβάθμιση στην εκπαίδευση. Πιστεύουμε βαθιά πως οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι αδιαχώριστα στοιχεία της κοινωνίας και είμαστε αφοσιωμένοι στην συμβολή των κοινωνικών και περιβαλλοντικών φαινομένων. Πιστεύουμε πως οι επιχειρήσεις επηρεάζουν και επηρεάζονται από τις συνθήκες κάθε εποχής και του τόπου στον οποίο δραστηριοποιούνται. Στόχος μας είναι να αναπτύσσουμε υποστηρίζουμε διαρκώς δράσεις που σχετίζονται με την εκπαίδευση.

6.

Scroll to Top
info@atwa.gr