Έπιπλα για σχολεία: Η Σχολική Αίθουσα μετά την COVID-19

Η Alvarium με πλήρη επίγνωση της κατάστασης σάς παρέχει έπιπλα για σχολεία ειδικά για να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας.

Οι σχολικές αίθουσες είχαν αρχίσει να αλλάζουν μορφή και δομή σε διεθνές επίπεδο τα τελευταία χρόνια. Οι αλλαγές αυτές είχαν ως στόχο την προσαρμογή του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος στις τάσεις και τις απαιτήσεις της εποχής. Ωστόσο, η πανδημία που μέχρι σήμερα υφίσταται στον πλανήτη, ήρθε για να αλλάξει ή να επηρεάσει τα δεδομένα αυτά για ακόμη μία φορά. 

Για να υποδεχθούν ξανά μαθητές οι σχολικές αίθουσες, οι περισσότεροι οργανισμοί θα πρέπει να εξετάσουν μια σταδιακή προσέγγιση. Πολλοί επιθυμούν να αρχίσουν ξανά τα δια ζώσης μαθήματα και τις παράλληλες δραστηριότητες με διάφορα μοντέλα λειτουργίας.  Όπως είναι τα κλιμακωτά προγράμματα, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τον συνωστισμό ατόμων. 

Πρωτοπορία στα έπιπλα για σχολεία 

Όπως έχουμε αναφέρει ξανά, βασισμένοι σε μελέτες του εξωτερικού*, ο εξοπλισμός σχολικής αίθουσας αλλά και των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων θα πρέπει να γίνει βάσει μιας νέας λογικής. Εκείνης που προκύπτει από την τρέχουσα εμπειρία της πανδημίας, δηλαδή, την λογική της πρόληψης της μετάδοσης ασθενειών. Η αναδιαμόρφωση με τα κατάλληλα έπιπλα για σχολεία θα βασιστεί σε περιβάλλοντα εργασίας σε όλο τον κόσμο. Τα συγκεκριμένα περιβάλλοντα-πρότυπα λαμβάνουν μέτρα πρόληψης και προστασίας καθώς σχεδιάζουν το χώρο τους. 

Η Alvarium επιχειρεί να συνδυάσει την εξειδικευμένη προσέγγιση της στη διαμόρφωση σύγχρονων περιβάλλοντων μάθησης, με την εμπειρία που αποκτήθηκε από την πανδημία. Έχουμε θέσει λοιπόν μία σειρά από προσεγγίσεις που έρχονται να προστεθούν στα χαρακτηριστικά, τις αξίες και τους κανόνες που ακολουθούμε στη διαμόρφωση μίας σχολικής αίθουσας ή γενικότερα εκπαιδευτικής αίθουσας. 

Πιο συγκεκριμένα, η πυκνότητα των μαθητών και εκπαιδευτικών που θα βρίσκονται μέσα σε μία σχολική αίθουσα θα πρέπει να είναι μειωμένη. Ή να μπορεί να μειωθεί εύκολα σε περίπτωση ανάγκης. Αυτό σε σχέση με την εποχή προ της πανδημίας.  Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι είτε οι νέες σχολικές αίθουσες θα σχεδιάζονται σε μεγαλύτερους χώρους, είτε με λιγότερους μαθητές, είτε ένας από τους δύο παράγοντες θα μπορεί να επιτευχθεί με ευελιξία. Η χρήση χώρων που βρίσκονται εντός του εκπαιδευτικού οργανισμού, διαθέτουν μεγαλύτερο εμβαδό και δεν χρησιμοποιούνται θα μπορούσε να έχει καθοριστικής σημασίας ρόλο σε αυτή τη προσπάθεια. Ωστόσο όπου αυτό δεν είναι εφικτό, σχεδιάζουμε την τοποθέτηση επιφανειών προστασίας από σωματίδια στις θέσεις μάθησης. Και φυσικά την αύξηση της απόστασης μεταξύ των μαθητών. 

Μια δυναμική διαδικασία για τον εξοπλισμό σχολικής αίθουσας

Η ομάδα μας προσανατολίζεται στο να αξιοποιήσει γεωμετρικά μοντέλα προκειμένου ο τρόπος που τοποθετούνται οι θέσεις μάθησης να εξασφαλίζει έναν βαθμό προστασίας. Σε αυτή τη περίπτωση τα σχολικά θρανία των σειρών Hexagon και Curved μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο. Καθώς μπορούμε να περιορίσουμε τους μαθητές που κάθονται απέναντι ο ένας από τον άλλο χωρίς προστασία. Επιπλέον, μπορούμε ακόμη και να περιστρέψουμε τα θρανία με τρόπο τέτοιο ώστε οι μαθητές να κοιτούν σε διαφορετικές κατευθύνσεις. 

Η πανδημία θα ανατρέψει πολλές από τις νόρμες που καθόριζαν το εκπαιδευτικό περιβάλλον, την σχολική αίθουσα και την μαθησιακή διαδικασία. Ωστόσο, στόχος μας είναι να διατηρήσουμε τις αξίες και την φιλοσοφία του σύγχρονου διαδραστικού περιβάλλοντος μάθησης με ποιοτικά έπιπλα για σχολεία. Φυσικά, μέλημά μας είναι επίσης να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα προστασίας της υγείας των συμμετεχόντων στη διαδικασία. Για να το εξασφαλίσουμε αυτό, προσεγγίζουμε κάθε οργανισμό εξατομικευμένα και εξαντλούμε με αυτό το τρόπο όλες τις χωροταξικές δυνατότητες.  Η διαδικασία αυτή είναι δυναμική, όπως δυναμικές είναι και οι εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας, των επιπτώσεων και των αλλαγών που επιφέρει και των μέτρων προστασίας που η επιστημονική κοινότητα προτείνει. Για τον λόγο αυτό, η ομάδα της Alvarium θα συνεχίσει να μελετά και να προτείνει λύσεις και μεθόδους προσέγγισης του νέου, σύγχρονου και ασφαλούς εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.

 

Scroll to Top
info@atwa.gr