Συνεργασία στα Φροντιστήρια Βακάλη!

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τα Φροντιστήρια Βακάλη για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία!

‘Έπειτα από ολοκληρωμένη μελέτη του χώρου προσαρμόσαμε τις αίθουσες στα νέα δεδομένα που έχει φέρει ο COVID-19 στην εκπαίδευση.

Καλή Σχολική Xρονιά!

Scroll to Top
info@atwa.gr