Έπιπλα για Εκπαιδευτικούς Χώρους

Νέα Προϊόντα

5 Χρόνια Εμπειρία
Ευέλικτη Παράδοση και Εγκατάσταση
Custom Made Κατασκεύες
After Sales Υποστήριξη
2 Χρόνια Εγγύηση

“Η Alvarium αποδέχεται την πρόκληση και αναδιαμορφώνει το εκπαιδευτικό περιβάλλον”

Κοινωνικά χαρακτηριστικά της εποχής μας, θα οδηγήσουν στην ανάγκη για ένα διαφοροποιημένο εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο θα απαιτεί ένα διαφορετικό περιβάλλον. Αλλά ποιος είναι ο ρόλος της Alvarium σε αυτή τη διαδικασία; 

Ο ρόλος της Alvarium είναι να δουλέψει μαζί με εκπαιδευτικούς οργανισμούς στην κατεύθυνση της αναδιαμόρφωσης του μαθησιακού περιβάλλοντος σε ένα πιο αποτελεσματικό, ανταποδοτικό και εμπνευσμένο. Όταν ξεκινήσαμε θέλαμε να προσφέρουμε λύσεις οι οποίες θα αντικαταστήσουν την παραδοσιακή διάταξη της σχολικής αίθουσας. Το είδος του εξοπλισμού που παρέχουμε στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ο ανασχεδιασμός των χώρων τους, είναι προσαρμοσμένος στους στόχους που καλούνται να εκπληρώσουν και τις αρχές που πρέπει να τους διέπουν. Η ανεξαρτησία του διδασκομένου, η μαθητο-κεντρική προσέγγιση και οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίζουν. Προκλήσεις που είναι σχετικές με αυτές του πραγματικού κόσμου. 

Μέχρι σήμερα, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα κάνουν το καλύτερο που μπορούν για να ακολουθήσουν την εξέλιξη στις τάσεις και τις ανάγκες της εκπαίδευσης. Αλλά, όπως έχει ειπωθεί στο παρελθόν, η εκπαίδευση πρέπει να αλλάξει. 

Δεν χρειαζόμαστε μία εξέλιξη, χρειαζόμαστε μία επανάσταση. Αυτός είναι ο ρόλος και η αποστολή μας. 

Η Αποστολή μας

Ο ρόλος της Alvarium

Άρθρα και Νέα

Διαβάστε άρθρα σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας. Έπιπλα για εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Μελέτη και επίβλεψη για την δημιουργία του εκπαιδευτικού σας χώρου.

Scroll to Top
info@atwa.gr